Asfaltový šindeľ

Asfaltový šindeľ - záruka 10 rokov
vyplňte si záručný list
  • GUTTANIT (1)
    Bitúmenové strešné krytiny GUTTANIT majú vďaka špeciálnej viacvrstvovej konštrukcii veľmi vysokú stabilitu s nízku hmotnosť, čo umožňuje stavbu veľmi ľahké strešné konštrukcie. Kvalita GUTTANIT je základným parametrom po posledných niekoľko desaťročí výroby bitúmenových vlnitých dosiek Gutta.

  • Príslušenstvo - bitúmenové strešné krytiny (1)
    Príslušenstvo na bitúmenové strešné krytiny. Hrebenáče pre každé sklony strechy, klince na bitúmenové strešné krytiny, lišty, úžlabia a presvetlovacie dosky GUTTA.

GuttaFOL GuttaBeta GuttaGliss GUTTANIT strešné krytiny GuttaTec GuttaTop