Asfaltový šindeľ

Asfaltový šindeľ - záruka 10 rokov
vyplňte si záručný list

Parozábrany

Strešné fólie GUTTAFOL WB a DS ALU sú parotesné polyetylénové fólie zosilnené výstužnou mriežkou 6x8 mm. Zabraňujú prenikaniu pary do podstrešného priestoru. Transparentnosť strešných fólií GUTTAFOL zlepšuje montáž.

Parozábrana GUTTAFOL WB Gutta TÓTH
Parozábrana GUTTAFOL DS ALU 160 Gutta TÓTH
Parozábrana GUTTAFOL WB 140 Gutta TÓTH
Parozábrana GUTTAFOL DS ALU Gutta TÓTH
GuttaFOL GuttaBeta GuttaGliss GUTTANIT strešné krytiny GuttaTec GuttaTop